Балон при пазарните оценки още няма: Менън

04.09.2015 | 07:04

Васу Менон, OCBC Bank: По принцип сътресенията на пазарите и низходящите корекции са добра възможност за разширяване на позициите.

В краткосрочен план няма как да се сигурни накъде ще поемат индексите, но в средносрочен ние сме позитивно настроени.

Пазарните оценки все още не са образували "балон", има достатъчно ликвидност, икономическият растеж е стабилен и в крайна сметка това създава възможности. Ако искате да защитите портфейла си, е удачно да разпределите инвестициите си в следващите 6 до 9 месеца, защото ще се случват важни неща. От една страна е фокусът върху Китай, от друга заседанието на Федералния резерв, което предполагам ще даде важни сигнали за посоката, в която ще се движат пазарите.