Борис Петров в Денят Он Ер, 03.08.2015

03.08.2015 | 21:04

Б. Петров: Новият Закон за възстановяване и преструктуриране на банки е закъснял