Пазарен анализ 29 юли 2015г.

29.07.2015 | 23:21

Коментар на Владимир Сиркаров