Пазарен анализ 28 май 2015г.

28.05.2015 | 21:46

Коментар на Кузман Илиев