Пазарен анализ 27 май 2015г.

27.05.2015 | 21:49

Коментар на Кузман Илиев