Пазарен анализ 26 май 2015г.

26.05.2015 | 21:46

Коментар на Владимир Сиркаров