Трансграниното сътрудничество България-Сърбия - възможности и пречки

20.05.2015 | 12:10

Иван Бояджиев, дир. за България на Северноамериканско-българска търговска камара (NABCC)