Потреблението продължава да крепи американската икономика

18.05.2015 | 11:07