Милена Дамянова: С промените в образованието ще наложим практическите умения при децата

05.05.2015 | 16:41

Много голям и добър ефект ще даде разделянето на гимназиалната степен на два етапа – на първи и втори гимназиален етап