Менда Стоянова: Държавата трябва да е медиатор между бизнеса и образованието

05.05.2015 | 16:40

Връзките, които трябва да се осъществяват трябва да бъдат многопосочни