Пазарен анализ 29 април 2015г.

29.04.2015 | 21:37

Коментар на Кузман Илиев