Финансовo образование - нужната реформа

20.04.2015 | 12:41

Преслав Китипов, дипломиран финансов консултант

Александър Николов, финансов анализатор