Какви качества трябва да притежава председателят на КЕВР и кое да е приоритет в работата му?

06.04.2015 | 00:00

Парламентът избра Иван Иванов за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Какви качества трябва да притежава като председател на КЕВР и кой трябва да бъде първият приоритет в работата му?