Колебание в ралито на долара заради смесени данни

17.03.2015 | 08:11

Коментар на Зеб Екарт за валутнит епазари на 17 март 2015