Пазарен анализ 12 март 2015г.

12.03.2015 | 22:06

Коментар на Владимир Сиркаров