Пазарен анализ 11 март 2015г.

11.03.2015 | 21:54

Коментар на Кузман Илиев