М. Гаврилов: Нуждаем се от още информация, за да решим дали да се образува производство по казуса на компания “Юбер”

04.03.2015 | 12:22

Марио Гаврилов, говорител на КЗК