Пазарен анализ 25 февруари 2015г.

25.02.2015 | 22:30

Коментар на Кузман Илиев