Война на цивилизациите или война срещу достиженията на цивилизованите

16.01.2015 | 12:21

Писателят и драматург Стефан Цанев за ислямистките атаки в Париж и световната опасност от тероризъм