Т. Матев: ЧЕЗ нямаше проблем с проверката на отчитанията по празниците

14.01.2015 | 10:22

Тодор Матев, Заместник директор Дирекция Обслужване на клиенти, ЧЕЗ България