Прозрачност в управлението на отпадъците: Investbook

18.12.2014 | 22:00

Дориана Ранкова разговаря с Николай Сиджимов, изпълнителен директор на Асоциация на еколозите от общините в България в Investbook на 18.12.2014