Напрежение преди срещата на ОПЕК

25.11.2014 | 19:35

Нейра Чехич, Bloomberg