Фабер: Японското правителство оперира финансова пирамида

05.11.2014 | 12:17

Коментар на Марк Фабер, издател на "The Gloom, Boom & Doom Report" за телевизия Bloombreg