Българската морска експедиция до нос Хорн отплава от Поморие

29.10.2014 | 17:31