Специализирана акция на полицията срещу незаконно пребиваващите у нас

24.10.2014 | 17:47