Розово бъдеще за ВЕИ източниците на енергия в Европа към 2020

04.07.2014 | 11:10