Опорни хора

Правителството е сглобявано със сделки
Едно интервю от усмивка до сълзи
И това разединение се усети най-много по изборите.