Масонството по света и у нас

Защо масонството предлага на членовете си различен начин на живот?

06.10.2019 | 18:35 Редактор: Зара Паталева

От масона се очаква да се отнася към останалите (независимо дали са масони или не), както би искал те да се отнасят към него. Но в нравствеността на Масонството няма нищо особено или ексцентрично. Практически една и съща нравственост е била проповядвана от Конфуций на китайците, от Сократ на гърците, от Сенека на римляните и от Христос на юдеите.  

Масонството не е религия. Сред масоните има хора с различни вероизповедания и всички участват заедно в братството на ложата, без от това да възникват разногласия - или както масоните биха се изразили - "в пълна хармония".

С цел запазване на хармонията в ложата не е разрешено да се дискутират различните религии. Не е разрешено и да се обсъждат политически въпроси. Работата в ложата е пример за другарство, работа в екип и изграждане на характера. С преминаването си през различните степени масонът надниква във все по-сложен комплекс от нравствени и философски понятия и приема редица предизвикателства.