"Стара планина" планира да инвестира в модернизация на три нови предприятия

Дружеството придоби акции във "Винпром" АД, "Дионисий" АД и "Устрем" АД

12.04.2017 | 16:00 Редактор: Василена Василева
"Стара планина" планира да инвестира в модернизация на три нови предприятия

"Стара планина холд" АД придоби дялови участия във "Винпром" АД, "Дионисий" АД и "Устрем" АД с намерение да инвестира в модернизацията и развитието на предприятията, съобщи компанията чрез БФБ – София.

На 12 април Стара планина холд е закупила 33 492 броя акции, всяка с номинал 2 лева, представляващи 95,69% от капитала на великотърновското "Винпром" АД на цена от 1 953 595 лева. Продавач на акциите е "Имоти-С" АД, предаде Investor.bg

Холдингът е закупил и 19 827 броя акции, всяка с номинал 3 лева, представляващи 68,99% от капитала на "Дионисий" АД, град Никопол, на цена от 99 135 лева. Продавач на акциите е "Устрем Холдинг" АД, гр. София.

Дружеството е закупило и 10 882 дяла, представляващи 80% от капитала на "Устрем" ООД, град Свищов на цена от 587 628 лева. Продавач на дяловете е "Устрем Холдинг" АД, гр. София.

В уведомлението на компанията се дава кратка информация за трите предприятия.

"Винпром" АД, град Велико Търново, е действащо предприятие с основен предмет на дейност: изкупуване на грозде и плодове за промишлена преработка; производство на оцет и други продукти на винарската промишленост; бутилиране, транспорт и търговия. Работната площадка на предприятието е разположена на площ 38 дка в близост до ЖП гара Велико Търново. Предприятието разполага с две бутилиращи линии с производителност 6 хил. бутилки на час.

Във "Винпром" АД е организирано механизирано палетно обслужване на бутилираната продукция. Дружеството има централна заводска лаборатория и цехови лаборатории за анализи на продукцията.
"Дионисий" АД, град Никопол, е в трайни търговски отношения с "Винпром" АД. Основната дейност на предприятието е изкупуване на грозде и плодове, които доставя на "Винпром" АД за производство на оцет.

"Устрем" ООД, град Свищов, е действащо предприятие с предмет на дейност производство на резервни части за зърнокомбайни, селскостопански машини и нестандартно оборудване; търговска дейност в страната и в чужбина. Производствената база е разположена на площ 35 дка. Предприятието е специализирано в производство на резервни части за руски и немски зърнокомбайни и други селскостопански машини. Разполага с вътрешнозаводски транспорт.

От съобщението става ясно, че Стара планина холд има намерение да инвестира в модернизацията и развитието на предприятията.

"С придобиването на новите дъщерни дружества очакваме консолидираните годишни приходи от продажби да достигнат 194 млн. лева", обяви компанията. За сравнение, приходите от продажба на продукция отчетоха 8% годишен ръст до 180,9 млн. лв. през 2016 г. според данни в консолидирания отчет на дружеството за последното тримесечие на миналата година.

Холдингът е записал и притежава също така 25% от капитала на новорегистрираното дружество МЦ "Център за превенция на здравето" ООД с общ размер на капитала от 10 хил. лева. Медицинският център ще извършва (но не само) ранна диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика на заетите лица в предприятията от групата на "Стара планина холд" АД.

Акциите на "Стара планина" поскъпват с 23,10% от началото на годината, а през последната една година ръстът в цената на книжата е с 97,26%. Пазарната капитализация е 167,769 млн. лв.