Подобрява се бизнес климатът в промишлеността и строителството

През декември 2016 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от предходния месец

30.12.2016 | 15:36 Редактор: Ирина Георгиева
Подобрява се бизнес климатът в промишлеността и строителството

През декември 2016 г. общият показател на бизнес климата остава на нивото си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура се регистрира в промишлеността и строителството, докато в търговията на дребно и сектора на услугите се отчита понижение, отчита Националният статистически институт (НСИ).

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2,3 пункта в сравнение с ноември, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче осигуреността на производството с поръчки се оценява като леко намалена, което е съпроводено и с понижени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на 46,4% от предприятията.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През декември съставният показател „бизнес климат в строителството” се увеличава с 1,2 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи . Мненията им относно настоящата строителна активност, както и прогнозите им за следващите три месеца са също по-умерени.

Основните пречки за развитието на бизнеса остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Прочетете целия анализ в Investor.bg