Добрите мениджъри управляват емоции

Разпознаването на успешния мениджърски потенциал се оказва трудна задача за компаниите, сочи проучване на Gallup

18.05.2014 | 16:15 Редактор: Мариета Иванова
Добрите мениджъри управляват емоции

Не са малко компаниите, които подценяват връзката между мениджърските умения и цялостното представяне на служителите. Данните от редица проучвания потвърждават установената през годините истина, че обикновено мениджърът е най-важният фактор в извличането на най-доброто представяне от служителите.

Добрите мениджъри не управляват проекти, а хора и емоции, и така постигат добри резултати, отбелязва Роб Асган в публикация за Forbes. Той цитира извода от проучване на Мега Оберой и Пареш Раджгария, че „много компании инвестират в световно признати процедури за управление на резултатите, но подценяват значението на човешкия елемент”. В техни проучвания те откриват, че често служителите забелязват силната връзка между добрия мениджмънт и доброто представяне. Нещо, което изглежда висшият мениджмънт пропуска.

Мениджърите могат и би следвало да формират и насочват емоциите в организацията. Изграждането и поддържането на определен климат в компанията, неизбежно се отразява върху резултатите. И ако той е позитивен, изграден на доверие и откритост, е много вероятно служителите да влагат всичко от себе си в работния процес.

С други думи, каквото и да се случва в емоционалния живот на мениджъра, то се разпространява като вирус в компанията. И това е така, защото емоциите се предават между хората при взаимодействие. 

Затова и избирането на мениджър се оказва изключително важна задача за компанията.

Още по темата

Проучване на Gallup обаче сочи, че едва един от десет души притежава  ключови мениджърски способности. В последните две десетилетия социологическата агенция се е допитала до стотици организации и е измерила ангажираността на 27 милиона служители различни сектори, отбелязва Harvard Business Review. Без значение от индустрията, размера или местоположението данните показвали, че мениджърите буквално се борят с разгадаването на мистерията защо представянето варира толкова много от една група до друга и каква е причината за невъзможността за откриване на закономерност.  Показателите за изпълнение на задачите варират в широки граници в голяма част от компаниите. Причината в не малка степен е в липсата на последователност в това как хората са управлявани. Подобна тенденция е дразнеща за лидерите, тъй като изпълнението на поставените цели непредвидено може да се понижи, отбелязват Рандал Бек и Джеймс Хартър в публикация в Harvard Business Review

В този смисъл ефективността в работата в голяма степен зависи от мениджърския потенциал на ръководните кадри.  

От Gallup правят списък на чертите, които добрите мениджъри трябва да притежават, за да извлекат максимална ефективност от дейността на останалите служители. И те са следните:

  • Mотивират всеки един служител да действа и го ангажират с убедителна мисия и визия  
  • Имат устойчивост да постигат резултати и способност да преодоляват проблеми и застой.
  • Създават култура на ясни отчети
  • Изграждат връзки, които създават доверие, открит диалог и пълна прозрачност
  • Взимат решения, базирани на продуктивност, не на политики.

Още по темата

Ако мениджър с подобни качества, управлява екип, той естествено ангажира членовете на екипа и потребителите, задържа най-добрите служители и поддържа култура на висока продуктивност. Приносът за компанията от мениджърския талант може да се прояви в до 48% по-висока печалба. Данните на Gallup показват, че един от петима или 18% от действащите мениджъри показват високо ниво на способност да управляват други хора, докато двама от десет души показват основни умения за това. И все пак това означава, че компаниите пропускат да забележат високия управленски потенциал в 82% от назначенията на мениджъри, което е сериозен проблем за ангажираността на служителите и развитието на култура на постигане на високи резултати, не само в САЩ, но и по света, отбелязват Бек и Хартър.

Изборът на неподходят мениджър обаче, може да излезе скъпо, сочат фактите от корпоративната история.

 

коментирай >
ТV Програма
Сега
Следва
гледай на живо Video пълна програма