Финансовото министерство предложи нова схема за възстановяване на ДДС (видео)

Регистрацията по режима касова отчетност на ДДС започва от 1 януари следващата година и е доброволна.

08.08.2013 | 17:18
Финансовото министерство предложи нова схема за възстановяване на ДДС (видео)

Настоящият екип на Министерството на финансите сменя философията на възстановяване на ДДС. Идеята е при сделка налозите за една фирма да се приспадат след като ДДС вече е платено. Регистрацията по режима касова отчетност на ДДС започва от 1 януари следващата година и е доброволна. Целта е да се облекчат малките и средни предприятия, които изпитват затруднения при плащане на косвения налог.

Новият модел нито ще повиши, нито ще намали приходите в бюджета и няма отношение към промените във финансовия план, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

„Не очакваме да има пропуснат приход за бюджета. Отлагането на плащането на ДДС при едната страна води до отлагане на правото на данъчен кредит при другата страна. Може да бъде деклариран данък в по-малък размер, но декларирания данък за възстановяване също ще бъде в по-малък размер“, коментира Петкова.

Към 1 август невъзстановеното ДДС от държавата е 226 милиона лева. Между 430 и 460 милиона на месец получават фирмите по линия на този налог.

„Процесът на връщане на ДДС ще върви по-бързо, само ако се повиши събираемостта на данъците“, заяви Людмила Петкова.

Очаква се след прилагането на новия режим да намалеят и данъчните измами, от които на година държавата губи 1 милиард лева.

От новия модел могат да се възползват изрядните към бюджета фирми. Подобна схема е въведена в националните законодателства на 20 страни членки на Европейския съюз. В  Румъния и Австрия дори е задължителен.