Кое е най-доброто висше учебно заведение в страната?

През изминалата година Софийският университет "Св. Климент Охридски" бе първи в класацията

14.12.2017 | 15:30 Редактор: Велислав Филипов
Кое е най-доброто висше учебно заведение в страната?

Министерството на образованието представя днес рейтингите на висшите училища у нас. През изминалата година Софийският университет "Св. Климент Охридски" беше представен като най-доброто висше учебно заведение в страната. 

Данните през изминалата година показват, че най-ниска безработица и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование се наблюдават сред завършилите професионалните направления „Медицина", „Фармация", „Дентална медицина" и „Военно дело". Най-висока безработица е регистрирана сред завършилите професионалното направление „Социални дейности". 

Най-високи средни доходи получават студентите с диплома по „Информатика и компютърни науки", „Математика", „Военно дело", „Металургия", „Фармация“ и „Медицина".