Министър Павлова: Трябва да се води борба срещу сексуалното насилие над деца

Спада към най-тежките престъпления, заяви тя

14.06.2024 | 16:53 Редактор: Толя Стоянова
Министър Павлова: Трябва да се води борба срещу сексуалното насилие над деца

Министърът на правосъдието Мария Павлова участва в заседанието на Съвета на ЕС "Правосъдие и вътрешни работи" част "Правосъдие" в Люксембург. В дневния ред на заседанието на Съвета в Люксембург министрите на правосъдието постигнаха общ подход по Директивата относно борбата срещу корупцията. 

Министър Павлова се включи в дебата за предложението за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването на решения и приемането на автентични актове в областта на произхода и относно създаването на европейско удостоверение за произход. Изразеното от правосъдния министър мнение на България е, че въпросът за установяване и признаване на произход след сурогатно майчинство при трансгранични ситуации в рамките на ЕС се нуждае от допълнително проучване и анализ, за да се осигури висока степен на защита на правата на децата и родителите.

"Престъпленията, свързани със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, спадат към най-тежките престъпления и срещу тях трябва да се води борба с възможно най-широк инструментариум", заяви правосъдният министър.

"България отчита всеобхватното навлизане на изкуствения интелект в ежедневието и произтичащите от това предизвикателства в областта на наказателното право и специално при създаването на изкуствено генерирани образи на деца с порнографско съдържание", подчерта тя.

По време на заседанието беше представена и актуална информация за дейността на Европейската прокуратура, борбата срещу трафика на наркотици и организираната престъпност, както и за преговорите със САЩ за споразумение в областта на електронните доказателства в наказателния процес.

Министрите приеха Заключенията на Съвета относно засилването и защитата на свободния, открит и информиран демократичен дебат.

Снимка: Министерство на правосъдието