ВУЗФ обедини учени, университетски преподаватели и бизнеса чрез проекта MIRACLе

На семинара бяха представени продукти и услуги за електрониката, енергетика и авиация

30.01.2023 | 15:25 Редактор: Искра Ангелова

На първи семинар по проект „MIRACLe“, проведен във Висшето училище по застраховане и финанси  бяха представени продукти и услуги за бизнеса и индустрията от проф. д-р Евгени Иванов “Лаборатория по микро и наномеханика на мехатронни системи” към БАН, доц. д-р Йордан Мирчев, ръководител на лаборатория “Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитвания и характерезиране на мехатронни системи“ към БАН и проф. д-р Димитър Карастоянов, представител на Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

Проф. Иванов представи новопридобитите възможности за характеризиране на материали, функционални и защитни покрития в електрониката, строителството, автомобилната индустрии. Чрез новопридобитото е възможно количественото наноразмерно определяне на основните механични и трибологични свойства на материалите - включително модул на еластичност, твърдост, модул на натрупване, модул на загуба, тангенс делта, адхезия, приплъзване, релаксация на напрежението, коефициенти на триене и износоустойчивост.

Сред услугите и продуктите, които лабораторията може да предостави са: синтез на наноматериали, реологични измервания в динамичен и стационарен режим, реологичен контрол на състави и процеси на преработка, термичен анализ на органични и неорганични материали, метали и силикатни материали, определяне на време и температура до начало на оксидация, изпитване на топлопроводност и др.

Доц. Мирчев разказа за най-модерна апаратура за провеждане на разрушителни и безразрушителни изпитвания на материали и мехатронни системи. С нея може да се открива и оразмеряват нецялостности от типа на всмукнатини, включвания, пукнатини, разлепвания, разслоение и др. и на нееднородности във физико-механичните свойства на материала. Да се извършва оценка на отклоненията от физико-механичните свойства на материали и съоръжения по изискванията на международни и европейски стандарти или по техническа спецификация на производител. Може да се провежда изследователски теоретико-експериментален анализ на поведението на нови материали и решаване на конкретни задачи, свързани с повишаване ресурса на създадените детайли, възли и конструкции. с приложение в мехатрониката, транспорта и енергетиката.

Решаването на тези задачи ще допринесат за повишаване на експлоатационната надеждност на конструкции и съоръжения в строителството, мехатрониката, транспорта и енергетиката, където отказите и авариите биха могли да доведат до човешки жертви, екологични катастрофи, икономически кризи и огромни финансови загуби.

Проф. Карастоянов от ИИКТ представи изследвания и разработки на иновативни технологични процеси, които може да предложи на бизнеса:

- високоскоростни процеси - високоскоростна камера и високоскоростна импулсна  преса;

- високотемпературни процеси - високотемпературна пещ и високоскоростна  термокамера;

- 3Д дигитализация и моделиране в индустрия, култура и история - 3Д принтери и 3Д  Скенери;

- микро/нано елементи за твърдост и износоустойчивост - уреди за изследване на материали и сплави.

Проектът MIRACLе е финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Вижте повече в репортажа.