Разходите на българите скочиха с 24% за година, намалихме хляба за сметка на месото

Общият среден доход през третото тримесечие на 2022 г. е 2 346 лв. и нараства с 21,1%

16.11.2022 | 11:34 Редактор: Петя Кръстева
Разходите на българите скочиха с 24% за година, намалихме хляба за сметка на месото

Общият среден доход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2 346 лв. и нараства с 21,1% спрямо същото тримесечие на 2021 година. Най-голям е делът на доходите от работна заплата (53,3%), следван от доходите от пенсии (34,2%) и от самостоятелна заетост (4,9%), сочат последните данни на Националния статистически институт.

През третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия период на 2021 г. средните доходи на лице от домакинство се увеличават, без значение от техния източник - заплати (от 1129 до 1249 лв.), самостоятелна заетост (от 105 на 116 лв.), социални помощи/обезщетения (от 40 на 53 лв.). Най-значителен е ръстът при пенсиите - от 557 до 801 лв.

Общият среден разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2022 г. е 2 239 лв. и се увеличава с 23,8 на сто спрямо периода през 2021 година.

Най-значителни са били разходите за храна и безалкохолни напитки (30,2%), следвани от разходите за жилище (19 на сто), данъци и социални осигуровки (11,4%) и транспорт и съобщения (малко над 11 на сто).

Средното потребление на повечето основни хранителни продукти на лице от домакинство обаче намалява през отчетения период.  

Най-голям е спадът в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19 на 18,6 кг, а също и на плодове - от 20,1 на 19,1 кг.  Увеличава се потреблението на месни продукти - от 3,7 на 3,9 кг и на зеленчуци - от 25,8 на 26,1 кг.

Снимка: Pixabay