Предвиждат промени в Закона за хазарта, държавата ще събира нови такси

Вече и операторите на онлайн залагания ще дължат такива, ако правят промени по игралния софтуер или интернет страниците си

15.10.2019 | 16:10 Редактор: Василена Василева
Предвиждат промени в Закона за хазарта, държавата ще събира нови такси

Фирмите, които се занимават с онлайн залагания в България, ще трябва да плащат такси при извършване на промени по издадените им лицензи. Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, публикуван на сайта на Министерство на финансите (МФ).

В момента в действащия чл. 5 на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, не са предвидени такси за разглеждане на документи по подадени искания за извършване на промени по издадени лицензи за онлайн залагания. Става дума за изменения по игралния софтуер. За извършването на идентична услуга при организиране на хазартни игри в игрални зали и казина обаче се заплаща такса.

Към момента броят на лицата притежаващи лицензи за организиране на дейности по Закона за хазарта е 415 бр.

Ако новите текстове на тарифата бъдат приети за подмяна на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания вече ще се плащат по 4000 лв. Сумата е същата за увеличаване на броя на игралните софтуери. За намаляване на броя на игралния софтуер пък ще се плаща 2000 лв. 

За подмяна или преработка на игралните модули на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания ще се дължи по 200 лв. за всеки модул. Толкова ще плащат операторите и за увеличаване на броя на игралните модули, а за намаляване на броя таксата ще е по 100 лв. за всеки модул.

Ако пък настъпи промяна на интернет страницата за организиране на онлайн залагания, компаниите ще плащат 100 лв. Същата е сумата и за промяна на адреса на контролния локален сървър.

Снимка: Pixabay

Продължението на статията четете в Investor.bg