Европейският анемичен ръст: паричното предлагане, глупако

От проф. Стив Ханке

17.09.2015 | 07:48
Европейският анемичен ръст: паричното предлагане, глупако

Европейският анемичен ръст: паричното предлагане, глупако. От проф. Стив Ханке. Първоначално публикувана в Хъфингтън поуст на 15 септември 2015.


Ръстът в еврозоната упорито пада под очакванията. Пропусна отново целта във второто тримесечие на 2015, реализирайки анемичен тримесечен ръст на БВП от 0,3%. Голямата Европейска тройка – Германия, Франция и Италия – всички те силно повлияха на слабите резултати от второто тримесечие.

Не се изненадвам от слабите резултати на Европа. Темповете на растеж на паричното предлагане /М3/ са силен индикатор за курса на икономиката. След колапса на Lehman Brothers Holdings Inc. през септември 2008, ръстът на М3 в еврозоната е слаб. Това, в голяма степен е заради по-строгите капиталови изисквания към банките /Базел III/ и новите банкови регулации. Те задържаха ръста на банковите пари, които държат лъвския пай на широките пари.

След като ЕЦБ прие количествените облекчения /QE/ през март 2015, ръстът на М3 се ускори и делът на М3 от държавните пари също се увеличи. Вследствие на това бъдещият курс на ръста на еврозоната остава обещаващ. И държавните пари, и банковите пари се ускоряват. Това е положително развитие.

Струва си да се отчете, че България, която е част от Европейския съюз /ЕС/, но не и член на еврозоната, продължава да изпреварва средните резултати за страните от ЕС.

Това е благодарение на нейната система на валутен борд.


Четете още независими коментари и анализи в Блог.