Област Кърджали - най-застрашената от попадaне в категорията "воден стрес"

20.08.2019 | 12:55 Редактор: Юлия Христова