Време за равносметки и много смях в комедията "Басейнът"

15.05.2019 | 10:53

Авторът има много специфичен хумор, който трудно разбираме на Балканите, посочи Евелин Костова