Влиянието на Баухаус

14.05.2019 | 14:39

Дизайнът, архитектурата и културата според световната школа