Изкуство в градска среда - наличности и липси

08.05.2019 | 12:18

Говори художникът Лъчезар Бояджиев