Закъсняла ли е интеграцията на ромите и адекватни ли са мерките на ВМРО?

27.03.2019 | 09:16

Въпреки всички инициативи, хората в гетата в България продължават да живеят далеч от приетото за нормално в Европа