Трябва спешна промяна в законодателството

20.03.2019 | 19:22

400 години трябват на архитектите у нас да обследват паметниците на културата