Образование и бизнес: региони - Евелина Джевиецка

14.05.2018 | 12:20

Евелина Джевиецка (Ewelina Drzewiecka) – доктор в областта на културознанието и магистър по богословие, главен асистент в Кирило-Методиевския научен център към БАН и в Института по славистика на Полска академия на науките. Изследва българска култура и литература в контекста на проблемите на модерността, история на идеите и културния трансфер.