Професия планински спасител

21.09.2015 | 10:40

Разностранна е групата на хората, които са планински спасители - учители, лекари, бивши и настоящи спортисти