Пазарен анализ 31 юли 2015г.

31.07.2015 | 21:19

Коментар на Кузман Илиев