Частното банкиране и добавената му стойност

14.07.2015 | 16:26

Васил Вълков, директор „Частно банкиране“ Тексим Банк