Пазарен анализ 30 юни 2015г.

01.07.2015 | 08:14

Коментар на Кузман Илиев