Чавдар Найденов: ТПТИ е в полза на световните монополи

11.06.2015 | 13:00